KAYNAKLAR

Biliyor muydunuz?

10'dan fazla çalışanı olan şirketlerin %91'i müşteri etkileşimleri için CRM kullanıyor.
CRM, harcanan her bir dolar için ortalama 8,71 dolarlık bir yatırım getirisi sağlıyor.